Frakt og leveringstid

Prisen på frakt til deg er den til enhver tid gjeldene sats hos posten Norge.
Denne blir beregnet automatisk ut i fra vekt på bestillingen og avstand til leveringsadressen. 
Vi har  ingen påvirkningskraft over dette.
 
Vanlig behandlingstid er at dine varer blir pakket og sendt tre til fire virkedager etter at din betaling er bekreftet hos oss.
I hektiske perioder kan det ta noe lenger tid, men vi vil alltid gjøre vårt beste får å få avgårde pakken senest to virkedager etter bekreftet betaling.
Så overtar posten og de bruker som regel en til to dager fra vi leverer til du mottar pakken.
 
Det er mulig å hente varer hos oss for våre kunder i nærmiljøet, tidspunkt for henting avtales direkte med oss.
 
Varene kan avtales hentet enten på Grorud i Oslo, eller på vårt lager i Solheimsveien på Lørenskog